Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Happy Hour: B&B (Blakberi & Basil)

Ingredients
  • 1 part Stoli Blakberi™
  • Basil to taste
  • Sparkling lemonade

Instructions

1. Muddle basil with Stoli Blakberi™.

2. Shake with rocks, strain into a tumbler with rock and top with sparkling lemonade and basil.

Source: Colin Cowie

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét