Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Cách Vào FaceBook Mới Nhất Ngày 7/3/2012

                         Cách Vào FaceBook Mới Nhất Ngày 7/3/2012 có thể up ảnh thoải máiTrước phiên bản Update lại cho mọi người cách vào facebook mới nhất (ngày 7/3).Mong được sự phản hồi sớm của mọi người.
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 www.logins.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 logins.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 photos-a.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 photos-b.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 photos-c.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 photos-d.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 photos-e.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 photos-f.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 photos-g.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 photos-h.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.fbcdn.net
31.13.79.7b.static.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 api.facebook.com
31.13.79.7 chanel.facebook.com
31.13.79.7 0.50.chanel.facebook.com
31.13.79.7 external.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 creative.ak.fbcdn.net
31.13.79.7 chat.facebook.com
31.13.79.7 vupload.facebook.com
31.13.79.7 secure.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
 Bài liên quan: Nhận xét về các cách truy cập Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét