Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Back to Vintage
 


Gold vintage collar necklaces
Free Shipping
16$


Black Beaded tie Necklace
Free shipping
17$

Tropical Painted Necklace
Free shipping
26$
Butterfly Tie Necklace
Free Shipping
26$
Vintage Peaked Pointed Rose Collar
Free Shipping
26$


Pearl Vintage Neclace
Free shipping
26$

Metal Necklace
Free Shipping
28$


Black Stone Vintage Necklace
Free Shipping
20$


Stone Vintage Necklace
Free Shipping
20$Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét