Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Danh ngôn tiếng Anh


Intelligence is the wife, imagination is the mistress, memory is the servant.
Victor Hugo (26/2/1802 Besançon – 22/5/1885 Paris)
trí thông minh là vợ ,trí tưởng tượng là tình nhân ,trí nhớ là người hầu

A woman whose smile is open and whose expression is glad has a kind of beauty no matter what she wears.
Anne Roiphe (American Writer, b.1935)
Một phụ nữ có nụ cười luôn nở,và nét mặt luôn vui tươi thì đã là một sắc đẹp cho dù cô ấy không mặc gì

The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet.
James Oppenheim (1882-1932)
Kẻ ngốc nghếch kiếm tìm hạnh phúc ở nơi xa,kẻ khôn ngoan vun đắp hạnh phúc ngay dưới chân mình
Education does not end at any point in our lives; it is an ongoing journey to be carried with us everyday throughout our lives.
Thomas Powell (a teacher, writer, and entrepreneur)

Gíao dục không chỉ kết thúc ở một thời điểm trong cuộc sống mà nó còn tiếp diễn cùng chúng ta hằng ngày trong cuộc sống
Don't try to fix the students, fix ourselves first. The good teacher makes the poor student good and the good student superior. When our students fail, we, as teachers, too, have failed.
Marva Collins (born August 31, 1936)

Đừng cố gắng uốn nắn học trò ,hãy sữa chữa bản thân chúng ta trước .Người thầy tốt làm cho học sinh kém thành học sinh giỏi và học sinh giỏi càng giỏi hơn .Khi học trò thất bại thì chúng ta những  người thầy cũng thất bại
Dreams do come true, if we only wish hard enough. You can have anything in life if you will sacrifice everything else for it.
James M. Barrie (9 May 1860 – 19 June 1937)
Giấc mơ trở thành sự thật nếu chúng ta thật sự mong muốn .Bạn có thể có bất cứ thứ gì trong cuộc sống nếu bạn dám hy sinh tất cả cho nó
Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school.
Albert Einstein (14 March 1879 – 18 April 1955)

Gíao dục là những gì còn lại sau khi người ta đã quên hết mọi thứ học được ở trường
Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.
Jim Rohn (September 17, 1930 - December 5, 2009)

Thời gian có giá trị hơn nhiều so với tiền bạc ,bạn có thể có nhiều tiền hơn ,nhưng bạn không thể không có thời gian
Money can't buy love, but it improves your bargaining position.
Christopher Marlowe (26 February 1564- 30 May 1593)
Tiền không thể mua tình yêu ,nhưng tiền lại tăng vị thế thương lượng của bạn
Families are the compass that guide us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter.
Brad Henry (born July 10, 1963)
Gia đình là la bàn chỉ dẫn chúng ta .Họ là nguồn cảm hứng để đạt được đỉnh cao nhất và sự thoải mái khi chúng ta đôi lần vấp ngã

Change will never happen when people lack the ability and courage to see themselves for who they are.
Bryant H. McGill (born November 7, 1969)

Sự thay đổi sẽ không bao giờ xảy ra nếu con người thiếu năng lực và ý chí để tự nhìn nhận họ là ai
I would simply like to be forgiven and forgotten. There is no need to remember me. The need is to remember yourself!
Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) (11 December 1931 – 19 January 1990)
Tôi chỉ đơn giản thích được tha thứ hoặc được lãng quên .Không cần thiết phải nhớ đến tôi .Chỉ cần nhớ đễn chính bạn
We never know the love of our parents for us till we have become parents.
Henry Ward Beecher (June 24, 1813 – March 8, 1887)
Chúng ta chưa bao giờ biết được tình yêu của cha mẹ cho đến khi chúng ta trở thành cha mẹ

The man who does not work for the love of work but only for money is not likely to make money nor find much fun in life.
Charles R. Schwab (born July 29, 1937)
Nguời đàn ông không làm việc vì tình yêu mà chỉ vì tiền thì cũng giống như không làm ra tiền và cũng không tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống

What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.
Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 – April 27, 1882)
Những gì đằng sau hay đằng trước chúng ta đều là những vấn đề rất nhỏ so với những gì nằm sâu trng chính chúng ta
Pain is deeper than all thought; laughter is higher than all pain.
Elbert Green Hubbard (June 19, 1856 – May 7, 1915)

Sự đau khổ sâu kín hơn mọi suy nghĩ ,nhưng 1 tiếng cười lại lớn mạnh hơn các loại đau đớn
Love looks not with the eyes, but with the mind; and therefore is winged Cupid painted blind.
William Shakespeare (26 April 1564- 23 April 1616)

Tình yêu không nhìn băng đôi mắt ,vì vậy mà thần tình yêu bị mù
Every truth has four corners: as a teacher I give you one corner, and it is for you to find the other three.
Confucius traditionally 28 September 551 BC – 479 BC
Mọi sự thật đều có bốn góc :là 1 người thầy ,tôi đưa cho bạn 1 góc ,và nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra 3 góc còn ,lại
The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don't play together, the club won't be worth a dime
George Herman Ruth (February 6, 1895 – August 16, 1948)

Cách mà 1 đội chơi với nhau xác định sự thành công của nó .Bạn có thể có nhiều các cá nhân xuất sắc ,nhưng nếu họ không chơi với nhau thì đội chơi đó không đáng 1 xu nào cả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét