Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Oh Metallics!

Rebecca Minkoff
Bettina Metallic Leather Gladiator Sandals,$125
 
Fendi
Metallic Multi-Strap Sandal
 
TOD'S
python sandals,$825
 
Prada
Metallic Flat Thong Sandals
 
Diego Dolcini
Metallic-Strap Flat Sandal

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét