Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Dark and Light


Victoria,Victoria Bekham polyester crepe black and white dress,$ 775


The Limited,Two-Tone Ponte Dress,$89.90

Guess,Color-Blocked Dress Shirt,$79

Oasis Colour Block Bag,$69.58

Manolo Blahnik Vitrubium Black And White Pump


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét